Welkom bij Dierenartsenpraktijk Buschman

Onze praktijk is al sinds 2000 een vaste waarde in Kalmthout. Sinds enkele jaren is er ook een tweede praktijk in Kapellen waar zowel paarden als kleine huisdieren kunnen worden behandeld.

David Buschman, Jaro Bettens  en Eva Witters zijn een enthousiast team. Ze vinden het heel belangrijk de patiënten zo goed mogelijk op te volgen. De patiëntgegevens zijn in beide vestigingen beschikbaar zodat ze tijdens de wachtdienst snel kunnen geraad­pleegd worden.

U heeft steeds de mogelijkheid om een afspraak te maken met de dierenarts van uw keuze.

Moderne apparatuur

De praktijk streeft ernaar de modernste apparatuur en faciliteiten in huis te hebben om uw dier de beste verzorging te bieden. Zo is de praktijk te Kapellen voor paarden uitgerust met een opvoelbox, stallen, een monsterbaan voor mankheidsonderzoek, een onderzoeks- operatieruimte en een wasplaats.

In beide praktijken hebben we mobiele digitale beeldvorming ter beschikking zodat gemaakte foto’s snel beoordeeld kunnen worden. De praktijk in Kalmthout is daarenboven uitgerust met een hospitalisatieruimte voor kleine huisdieren, …

Spoedgevallen

Wij vinden het belangrijk dat u ons op ieder moment van de dag kan bereiken voor spoedgevallen. Daarom zijn we ook bereikbaar 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 op nummer 03 666 06 55.

Voor afspraken en vragen kan u op hetzelfde nummer terecht tussen 9 en 19 uur.

Wij hopen u snel te mogen verwelkomen.

David Buschman
Jaro Bettens
Eva WittersOfficiële gegevens

Dierenartsenpraktijk David Buschman
Heidestatiestraat 64 bus 1
2920 Kalmthout
info@dierenartsenb.be
03/666 06 55
BE 631 639 947
Dierenartsen David Buschman, Linde De Wilde en Eva Witter, zijn erkende dierenartsen toegekend in België. Dierenarts is een gereglementeerd beroep. De onderneming is ingeschreven bij volgende beroepsvereniging:


Orde der dierenartsen
Salisburylaan 54
9820 Merelbeke
Tel: 09/225 58 18
e-mail: info@ordederdierenartsen.be
www.ordederdierenartsen.be


Dierenartsen dienen zich te houden aan de code der plichtenleer. Deze gedragscode is raadpleegbaar
in het Nederlands via de website van de orde der dierenartsen. Zie hierboven.


Voor medische beeldvorming beschikt dierenartsenpraktijk David Buschman over de nodige
vergunningen inzake medische beeldvorming. De bijgevoegde autoriteit ter zake:


Federaal Agentschap voor Nucleaire controle
Departement gezondheid & leefmilieu
Dienst bescherming van de gezondheid
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel
e-mail: meldpunt@fanc.fgov.be
www.fanc.fgov.ve


Dierenartsenpraktijk David Buschman beschikt over een identificatienummer als geneesmiddelendepot, namelijk 129200903. De bevoegde autoriteit ter zake is:


Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
FAGG-DG Inspectie
Afdeling levering
Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40
1000 Brussel
Tel 02/524 80 00
e-mail: inspection@fagg.be


Beroepsaansprakelijk Dierenarts Buschman is verzekerd via:


Lesseliers
Du Chastellei 43,
2170 Merksem
Tel:03/320 80 20
E-mail: info@lesseliers-co.be


Geldigheid Beligë en grensstreken afgebakend door verdragen met aangrenzende landen.

Betalingsvoorwaarden


Hartelijk dank voor het respecteren van onze betaaltermijnen. Elke factuur is te betalen op haar vervaldatum contant en zonder korting. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal een rente van 12% per jaar en een forfaitaire conventionele en onverminderbare vergoeding van 20% verschuldigd zijn, met een minimum van 50 euro die van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd worden. Naast de kosten en interesten zal het bedrag van onze facturen met €7,5 vermeerderd worden per verstuurde brief en per verplaatsing van een persoon met een bedrag van €17. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken bevoegd van de plaats waar de maatschappelijke zetel van de leverancier zich bevindt en is alleen het Belgische recht van toepassing. De facturen zullen integraal beschouwd worden alsof ze zonder voorbehoud aanvaard zijn. Elke factuur die niet binnen de 8 dagen met een aangetekend schrijven betwist wordt, wordt als door de klant aanvaard beschouwd.